Tym projektem robią państwo prezent ruchom proaborcyjnym, bo propozycja karania kobiet za ratowanie własnego życia, może doprowadzić, co jest oczywiste, do niepokojów społecznych. To jest nieakceptowalne. Nigdy w naszym kręgu kulturowym, naszej cywilizacji, nie było to akceptowalne, żeby karać kobiety czy kogokolwiek za ratowanie własnego życia – mówiła Anita Czerwińska podczas debaty nad obywatelskim projektem zmian Kodeksu karnego.