Wszystkie informacje wywiadowcze, te które do nas spływają, powodują że należy w sposób poważny brać pod uwagę możliwości agresji ze strony Rosji [na Ukrainę]. Jeżeli chodzi o termin potencjalnej tej agresji, to on nie jest jednoznaczny, nie musi się ostatecznie odbyć. Właśnie dlatego podejmujemy te działania na poziomie dyplomatycznym, przygotowań, przygotowań ekonomicznych, żeby do takiej sytuacji nie doszło – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym.