Tematem dzisiejszych rozmów, bo w tej chwili to spotkanie się kończy, trudna sytuacja geopolityczna. Między 15 a 18, a więc to spotkanie trwało ponad 3 godziny, została przedstawiona informacja dotycząca zagrożeń pochodzących bezpośrednio z Białorusi, ale również zagrożeń dotyczących ogólnej sytuacji geopolitycznej między innymi narzędzi i pewnych strategii działań, które mogą być przeprowadzone ze strony Federacji Rosyjskiej. Wśród tych zagrożeń nie tylko wprost militarnych, ale również energetyki, wskazano również na kwestie manipulowania dostawami energii, gazu oraz cenami gazu na teren Europy, ale również manipulowania tymi dostawami na teren Ukrainy w celu między innymi destabilizacji tego kraju i potencjalnych innych działań, które mogłyby się odbywać na terenie Ukrainy – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym.