Chciałem podkreślić, z czego się bardzo cieszę, że samo spotkanie odbywało się w takiej atmosferze dużego zrozumienia, powagi sytuacji. Te pytania, różnego rodzaju dyskusje, które odbywały się w czasie dzisiejszego spotkania, miały charakter konstruktywny. Myślę że z całą pewnością, w zasadniczej części zgadzamy się co do tych realnych ryzyk, które pochodzą ze strony wschodniej, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z energetyką, kwestie organizowania ruchów migracyjnych, działania cybernetyczne, dezinformacyjne, destabilizujące sytuację polityczną w UE. Te wszystkie puzzle niestety składają się w taki obraz, który pokazuje poważne ryzyko, które w szczególności może urzeczywistnić się w najbliższych miesiącach – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym.