Z Borysem Johnsonem omawialiśmy różne mechanizmy wyjścia z tego kryzysu i oczywiście niestety jedną z nich jest bardzo precyzyjnie określony zestaw sankcji wobec Białorusi, a także – jeśli trzeba będzie – wobec Rosji po to, żeby nie doszło do eskalacji tych ryzyk, tych konfliktów. Cieszę się, że z Johnsonem, z panem premierem mamy ta dobre, wzajemne zrozumienie, że właściwie bardzo szybko uzgodniliśmy szereg skomplikowanych kwestii związanych z relacjami nie tylko polsko-brytyjskimi, ale także wewnątrz europejskimi – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym w Wielkiej Brytanii.