Wprowadzamy obniżkę cen paliw. Już od 20 grudnia na 5 miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw, niższą poprzez to, na co państwo ma wpływ. Po pierwsze, wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Po drugie, od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja, też na 5 miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej i także wdrożymy rozwiązania dotyczące opłaty emisyjnej. Zwolnimy z opłaty emisyjnej, także na 5 miesięcy i te wszystkie działania razem po stronie państwa, nie ingerujemy bezpośrednio w to, co robią koncerny paliwowe, naftowe doprowadzą do obniżki cen paliw w najbliższych kilku tygodniach. Mam nadzieję że około 20, nawet do 28-30 groszy – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.