Ostatnie sześć lat to jest obniżenie zdolności obronnych Polski. Te wielkie wydatki nie przełożyły się na wzrost zdolności obronnych. To jest taka podstawowa kategoria, którą można mierzyć czy jest lepiej, czy jest gorzej. Żaden program modernizacyjny nie został w tym czasie ani rozpoczęty, ani zakończony – mówił Tomasz Siemoniak w Sejmie.