Jest taki powołany instytut i cieszę się, że funkcjonuje. Na jego czele stoi profesor Żaryn i my kierujemy się zasadą, że instytucje kultury również nam podległe kierują się pewną autonomią działania i jeżeli mają jakiś program grantowy, to go uruchamiają, powołują grupę ekspertów, oceniają wnioski. Tych wniosków zdaje się na ten fundusz przyszło prawie 3 tysiące i decydują kto spełnia wymogi – stwierdził Jarosław Sellin w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

Powtarzam: kierujemy się pewną autonomią działalności instytucji kultury i myślę, że nie byłoby dobrze, gdyby minister w każdej instytucji kultury, a ma ich kilkaset pod sobą, gdyby wchodził w każde szczegóły każdej decyzji – mówił dalej.