W zakresie sytuacji makroekonomicznej, polska gospodarka jako jeden z nielicznych krajów UE odrobiła straty wynikające z wybuchu pandemii. W II kwartale tego roku PKB przekroczył poziom sprzed pandemii i zanotowaliśmy rekordowe odbicie PKB, 11,1 w skali roku. Rząd premiera Morawieckiego prowadzi politykę budżetową wspierającą wzrost gospodarczy, również w trakcie pandemii COVID-19 – stwierdził Tadeusz Kościński w Sejmie, w trakcie I czytania projektu budżetu na 2022 rok.