Zmiany, które będą dochodziły w rządzie, to będą de facto korekty. Nie mówimy o jakiejś zasadniczej rekonstrukcji rządu, bo to oznaczałoby, że musiałby się zmienić zasadnicza część ministrów. Takich planów nie ma. Natomiast oczywiście pewne zmiany w rządzie mogą zajść. Chociażby uzupełnienie wakatów w Ministerstwie Rozwoju. To, co zostało już zakomunikowane, czyli powołanie pana Kamila Bortniczuka na ministra sportu. Natomiast w pozostałym zakresie będę o tym informował, gdy te decyzje ostatecznie zostaną podjęte. Natomiast spodziewam się, że ten proces powinien się zakończyć w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia – mówił Piotr Müller podczas konferencji prasowej.