Ustawa budżetowa, biorąc pod uwagę prezentowane w niej wyliczenia, może być niestety kolokwialnie nazwana budżetem na sterydach. Dostaliśmy do rąk 500 stron koncertu życzeń orkiestry populizmu i rozdawnictwa kierowanej przez dyrygentów, którzy wydają się nie zdać nut. Ale myślę, że znają je dobrze, świadomie te nuty odkładają na bok – stwierdził Jarosław Gowin w Sejmie, w trakcie I czytania projektu budżetu na 2022 rok.