W ramach tego samego 40. godzinnego czasu pracy, bo tyle nauczyciel pracuje, nie 18 godzin, 40 godzin tygodniowo. W ramach tego samego  40. godzinnego czasu pracy chcemy wygospodarować czas dzięki debiurokratyzacji, nad którą pracujemy intensywnie również z państwem kuratorami, dzięki debiurokratyzacji wypracować czas, który poświęcimy uczniom. Na większą dostępność nauczyciela dla ucznia. I wszystko razem spotka się z bardzo dużymi podwyżkami wynagrodzeń, z podwyżkami, które spowodują, że nauczyciel wchodzący do zawodu z przeciętnego wynagrodzenia 3,5 tysiąca będzie miał blisko 5 tysięcy, a nauczyciel dyplomowany z przeciętnego wynagrodzenia 6,5 tysiąca, będzie miał blisko 8 tysięcy. To ma wszystko spowodować podniesienia atrakcyjności pracy nauczyciela, podniesienie etosu pracy nauczyciela, odbudowę autorytetu nauczyciela. Autorytetu jakim nauczyciel zawsze był i powinien być darzony – powiedział Przemysław Czarnek podczas uroczystości z okazji dnia edukacji narodowej.