Trzeba przyznać, że ostatni rok był jednym z najdziwniejszych lat jeżeli chodzi o finanse publiczne, o finanse państwa i projekt budżetu na rok ‘22, który rząd przedstawia, pokazuje jakiś rodzaj specyficznego rozzuchwalenia, można by powiedzieć deprawacji tego rządu polegający na tym, że rzeczywiście cała sfera dowolnej polityki rządowej, polityki państwowej jest wyciągana poza sferę budżetową, poza kontrolę parlamentu. Proszę spojrzeć, to jest wykres pokazujący wzrost zadłużenia poza kontrolą parlamentarną. Pokazuje to finansowe instrumenty, które stworzył premier Morawiecki, które powodują, że od roku ‘19 gwałtownie rośnie, w przyszłym roku będzie to około 350 miliardów złotych poza kontrolą parlamentu, dodatkowego, rosnącego zadłużenia, prognoza na rok ‘25 to aż 400 miliardów złotych – powiedział Krzysztof Bosak podczas debaty sejmowej.