Zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad do czasu, kiedy z IPN nie wpłynie wniosek do wysokiej izby o przeprowadzenie zmian osobowych w kolegium IPN, polegających na wykluczeniu z tego kolegium Krzysztofa Wyszkowskiego za jego skandaliczną wypowiedź zrównującą bohatera Powstania Warszawskiego, żołnierkę AK, panią Wandę Traczyk-Stawską z mordercą Polaków Dirlewangerem. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli ten człowiek nadal będzie piastował funkcje publiczne, chcę powiedzieć, że ci, którzy są przeciwko temu usunięciu, nie mają już więcej prawa ani do tych barw, ani do tego znaku – mówił Bartłomiej Sienkiewicz w Sejmie.