– To jest tak naprawdę pytanie o to czy Komisja Europejska jest skłonna postępować niezgodnie z przepisami. Mam nadzieję, że to jest nierealne. Mam nadzieję, że w ramach walki politycznej, że w ramach starcia koncepcji Unii, jako organizacji skupiającej kraje członkowskie, a tej innej koncepcji federacyjnej, czyli Unii jako swego rodzaju superpaństwa plan odbudowy nie będzie brany na zakładnika. My z naszej strony jako polaki rząd, zresztą nie tylko my, bo z nami jeszcze kilka krajów oczekuje na ostateczne zatwierdzenie KPO, my wykonaliśmy wszystkie obowiązki, jakie nakładało na nas rozporządzenie dotyczące tego Funduszu Odbudowy i Odporności, wszystko jest uzgodnione z komisją. To jest tak naprawdę kwestia kiedy Komisja wykona swoją pracę i zaakceptuje ten plan. Nie ma żadnych przesłanek, żeby było inaczej – powiedział Radosław Fogiel w rozmowie z Grzegorzem Jankowskim w „Sygnałach dnia” PR1.