Trybunał Konstytucyjny ze względu na nowe okoliczności i zarzuty, i celem zadania wnikliwych pytań, ponieważ to są często pojawiające się wątki, powodują iż sędziowie TK chcieliby doprecyzować i zapytać strony, ale w związku z tym, że podniesiono nowe kwestie to Trybunał musi przygotować się kolejnej rozprawy. W związku z powyższym Trybunał zarządza przerwę w rozprawie 30 września, godz. 12:00 – mówiła Julia Przyłębska ogłaszając przerwę w rozprawie TK ws. zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.