– Unia Europejska, która miała być miejscem dialogu, staje się miejscem używania brutalnego szantażu i siły mierzonej dzisiaj siłą ekonomiczną, chociaż słyszymy o planach budowy wojska, służb specjalnych, chciałem powiedzieć jasno, ze strony Solidarnej Polski po tym co widzimy, w jakim kierunku idą wydarzenia, zmierzają wydarzenia w Unii Europejskiej, my się na takie zmiany w Unii Europejskiej stanowczo nie zgadzamy i zgadzać się nie będziemy, ale to tak na marginesie. Istotne jest to, że chcieliśmy przesłać jasny sygnał do samorządów w dniu dzisiejszym, że ta bezprawna skandaliczna działalność Komisji Europejskiej, która ma wszelkie cechy szantażu, która przeczy duchowi idei tworzenia Unii Europejskiej, nie powinna być w żadnym razie uwzględniana w działalności polskich samorządów, że polscy samorządowcy powinni bronić swoich decyzji, swoich przekonań i też swojego honoru i nie powinni zmieniać uchwał, które z przekonaniem podjęlii wtedy kiedy pan Trzaskowski forsował skandaliczne rozwiązania związane z głęboką ingerencję w sferę wychowania dzieci i wprowadzania elementów ideologicznych, podkreślam wbrew woli i wbrew zgodzie ze strony rodziców tychże dzieci – powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.