Marszałek Senatu, po dzisiejszym przyjęciu przez Sejm ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym, zapowiada na przyszły tydzień posiedzenie Senatu.