O 10:00 sejmowa komisja ds. służb specjalnych na zamkniętym posiedzeniu wysłucha informacji na temat pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń hybrydowych na granicy polsko-białoruskiej – ochrona granic przed nielegalną migracją, monitorowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa, dane migracyjne, legalizacja pobytu.

Z kolei o 13:30 ta sama komisja – także na posiedzeniu zamkniętym – wysłucha informacji na temat misji ewakuacyjnej z Afganistanu.

O 18:00 sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej zaopiniuje dla marszałka Sejmu wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie Tadeusza Dziuby z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką rozpoczyna wizytę w Rzymie, gdzie w środę odbędzie się 16. spotkanie prezydentów państw Grupy Arraiolos. Dziś o 17:30 Para Prezydencka złoży wieniec przy grobie św. Jana Pawła II, a o 18:00 PAD w siedzibie ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej weźmie udział w ceremonii wręczenia odznaczenia.

O 19:00 na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbędzie się I czytanie zgłoszonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, w praktyce zakładającego uszczelnienie obecnie obowiązujących przepisów.