Uważam, że procedura przyznania koncesji, która toczy się na podstawie obowiązujących przepisów, powinna być zakończona na podstawie tych samych przepisów – mówił Marcin Wiącek w TVN24.

Jeśli postępowanie koncesyjne zostało wszczęte na podstawie określonego stanu prawnego, to nie powinno się zmieniać reguł gry w czasie jej trwania. A więc to postępowanie powinno być moim zdaniem dokończone na podstawie aktualnych przepisów i ja stoję na stanowisku, że to byłoby rozwiązanie najbardziej spójne z pryncypiami konstytucyjnymi – dodał.