Stwierdzam że tryb wyboru, pozycja oraz prawa i obowiązki prezesa NIK zostały określone przepisami Konstytucji w ustawie o NIK oraz innych aktach prawnych. W tym miejscu zapewniam państwa, że jakiekolwiek działania podejmowane wobec moich bliskich nie spowodują odstąpienia przeze mnie od wypełniania powierzonych mi konstytucyjnych obowiązków. NIK pod moim kierownictwem realizuje misję naczelnego i niezależnego organu kontroli państwowej i oświadczam publicznie, że żadne działania podejmowane wobec mojej osoby jako prezesa NIK tego nie zmienią. Państwa prawa i demokracja dla mnie to wartości najwyższe i nigdy się ich nie sprzeniewierzę – stwierdził Marian Banaś w oświadczeniu wygłoszonym dla mediów.