O 10:00 na posiedzeniu sejmowej komisji kultury i środków przekazu odbędzie się I czytanie prezydenckiego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

O 11:00 rozpocznie się posiedzenie rządu. W porządku obrad projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz tradycyjnie sprawy bieżące.

O 15:00 sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży rozpatrzy i zaopiniuje zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MEN Przemysława Czarnka.

O 17:00 odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej komisji kultury i środków przekazu. W porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, ale w teorii możliwe jest uzupełnienie porządku obrad o tzw. projekt ustawy medialnej, nazywany też lex TVN.