Polska ma czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska będzie wnioskować o nałożenie kar finansowych – poinformowała wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova.

Polska ma miesiąc na odpowiedź na nasze żądanie, musi szanować decyzje TSUE – powiedział unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders na konferencji prasowej.

Będziemy kierować się możliwie kwestią prymatu prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich. Wykorzystamy wszystkie środki, by powstrzymać negatywne zmiany w państwach UE – dodał.