Jesteśmy głęboko przekonani, że Nowa Lewica, którą mamy zaszczyt współtworzyć od blisko dwóch lat, wyjdzie z aktualnego procesu zjednoczenia silniejsza niż kiedykolwiek dotąd, a wspólną przyszłość będziemy budować na fundamentach wzajemnego szacunku i zaufania. Dokładnie tak, jak miało to miejsce do tej pory. Gdyby jednak okazało się, że umowy nie zostaną dotrzymane będzie to miało katastrofalne konsekwencje dla Lewicy – podział i pójście osobnymi drogami – napisali Robert Biedroń i Krzysztof Gawkowski w liście skierowanym do zarządu Nowej Lewicy.

Lewica podzielona i wewnętrznie skłócona – przegrywa. Lewica zwycięża zawsze wtedy, kiedy jest zjednoczona. Niech to wielokrotnie pozytywnie zweryfikowane hasło towarzyszy nam w kolejnych latach owocnej współpracy i budowania w Polsce nowoczesnego europejskiego państwa dobrobytu dla wszystkich – podkreślili liderzy Wiosny. Poniżej cały list.

*****

Warszawa, 16 lipca 2021 r.

Na ręce Zarządu Nowej Lewicy

Koleżanki i Koledzy z Nowej Lewicy!

W imieniu osób skupionych wokół Wiosny Roberta Biedronia pragniemy wyrazić radość i entuzjazm z powodu coraz bliższego zjednoczenia naszych środowisk.

Lewica, jako jedyna postępowa siła polityczna, jest niezbędna dla równowagi polskiej sceny politycznej. Jest także jedynym gwarantem tego, że kwestie takie jak sprawiedliwość społeczna, ochrona klimatu, prawa nabyte emerytów mundurowych, gwarancja praw kobiet, mniejszości czy rozdział państwa od kościoła zostaną w Polsce raz na zawsze uregulowane na wzór nowoczesnych europejskich demokracji. To nasza wspólna odpowiedzialność jako ludzi lewicy.

Dlatego, w poczuciu odpowiedzialności za Polskę oraz mając w pamięci partnerskie warunki zjednoczenia, przyjęte w ramach powszechnej zgody, przy okazji wspólnego startu w wyborach parlamentarnych 2019 roku z listy SLD, wierzymy, że kolejne kroki na drodze do zjednoczenia lewicy są jedynie formalnością. Źle by się stało, gdyby szczytna idea powstania Nowej Lewicy padła ofiarą nieroztropnych działań.

W grudniu 2019 roku nasze partie – SLD i Wiosna – podjęły na konwencjach, przez stosowne uchwały ciał statutowych, wspólną decyzję o połączeniu naszych formacji i utworzeniu dwóch frakcji, w których obie będą miały po 50% przedstawicieli w zarządach i radach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. To była dla nas trudna decyzja, szczególnie ta o rozwiązaniu partii, ale Wiosna dotrzymała słowa. Dzisiaj pora na Was.

Pacta sunt servanda. Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że Nowa Lewica, którą mamy zaszczyt współtworzyć od blisko dwóch lat, wyjdzie z aktualnego procesu zjednoczenia silniejsza niż kiedykolwiek dotąd, a wspólną przyszłość będziemy budować na fundamentach wzajemnego szacunku i zaufania. Dokładnie tak, jak miało to miejsce do tej pory. Gdyby jednak okazało się, że umowy nie zostaną dotrzymane będzie to miało katastrofalne konsekwencje dla Lewicy – podział i pójście osobnymi drogami.

Lewica podzielona i wewnętrznie skłócona – przegrywa. Lewica zwycięża zawsze wtedy, kiedy jest zjednoczona. Niech to wielokrotnie pozytywnie zweryfikowane hasło towarzyszy nam w kolejnych latach owocnej współpracy i budowania w Polsce nowoczesnego europejskiego państwa dobrobytu dla wszystkich.