Live

Niedzielski: Będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę. Przede wszystkim przewyższa drugą falę swoją dolegliwością, mierzoną liczbą hospitalizacji, czyli zajętości łóżek w systemie

Ta sytuacja wskazuje przede wszystkim na to, że będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę. I ona przewyższy drugą falę nie tylko pod kątem liczby zachorowań, o czym już wiemy, bo odnotowujemy regularnie wyniki powyżej 30 tysięcy, ale przede wszystkim też przewyższa drugą falę swoją dolegliwością, mierzoną liczbą hospitalizacji, czyli zajętości łóżek w systemie – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski pytany czy rząd rozważa wprowadzenie godziny policyjnej: Nie rozważa

To od razu odpowiem, że nie rozważa [wprowadzenia godziny policyjnej], jeśli moja poprzednia odpowiedź była nieprecyzyjna – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: Nie ma takiej decyzji, żebyśmy te obostrzenia automatycznie wprowadzali, jeżeli jakiś parametr będzie spełniony

Nie ma takich uzgodnień. Nie ma takiej decyzji, żebyśmy te obostrzenia automatycznie wprowadzali, jeżeli jakiś parametr będzie spełniony. Na pewno bardzo wnikliwie obserwujemy sytuację, natomiast nie było jeszcze takiej dyskusji – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: Jeżeli dynamika zachorowań nie będzie słabła, to na pewno będziemy rozważali kolejne obostrzenia

Jeżeli chodzi o kwestie dalszych obostrzeń, to oczywiście tutaj staramy się troszeczkę wyprzedzać sytuację. Na razie widzimy że troszeczkę dynamika zachorowań mamy nadzieję, że spadnie, bo my już w tej chwili nie patrzymy, podejmując decyzje, na kwestie samej bezwzględnej liczby zachorowań, tylko pilnujemy pewnej dynamiki. Jeżeli ta dynamika nie będzie słabła, to na pewno będziemy rozważali kolejne obostrzenia – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: To rząd ZP wprowadził rozwiązania, który gwarantują wzrost nakładów na służbę zdrowia. Ustawa 6% PKB jest gwarancją, która również w stanie epidemii była swoistą kotwicą gwarantującą płynność całego systemu opieki zdrowotnej

To rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził rozwiązania, który gwarantują ten wzrost [nakładów na służbę zdrowia]. Gwarancja, która kolokwialnie czy popularnie nazywa się ustawą 6% PKB, jest gwarancją, która właśnie również w stanie epidemii była swoistą kotwicą gwarantującą płynność całego systemu opieki zdrowotnej i jeżeli porównamy sobie okresy tego roku 2014 czy 2020, to pomijając już nawet kwestie bezwzględnego wzrostu nakładów, bo to jest oczywiste, to mamy diametralną zmianę. W tej chwili te nakłady są powyżej 5,5% PKB, a w roku 2014 wynosiły 4,5%, więc ten 1% PKB, który przyrósł, to realne działania, a nie znowu manipulacja – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: Łączenie tego, co działo się 20-21 grudnia z sytuacją z początku marca, że to był czynnik sprawczy, jest oczywiście kolejną manipulacją

Przypomnę że przyspieszenie pandemii miało miejsce pod koniec lutego czy nawet na początku marca i stąd łączenie tego, co działo się 20-21 grudnia z sytuacją z początku marca, że to był czynnik sprawczy, jest oczywiście kolejną manipulacją – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: Jeżeli popatrzymy na wszystkie kraje dookoła, czy Niemcy, Czechy, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna, czy Słowacja, czy inne kraje Europy, wszędzie tam systematyczny wzrost udziału mutacji brytyjskiej jest odnotowywany, niezależnie od tego w którym momencie był wprowadzony zakaz lotów

Nie mniej jednak przypisywanie temu elementowi odpowiedzialności za rozwój mutacji brytyjskiej w Polsce jest oczywiście kolejną manipulacją, bo jeżeli popatrzymy na wszystkie kraje dookoła, czy to będą Niemcy, Czechy, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna, czy Słowacja, czy inne kraje Europy, wszędzie tam ten rozwój, systematyczny wzrost udziału mutacji brytyjskiej jest odnotowywany, niezależnie od tego tak naprawdę w którym momencie był zakaz lotów wprowadzony – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: To nieprawda, że przyjmując naszych rodaków czy organizując dla nich transport przed świętami, skazaliśmy się na dynamiczny rozwój mutacji brytyjskiej

Chciałbym również odnieść się do zarzutu, że przyjmując naszych rodaków czy organizując dla nich transport przed świętami, skazaliśmy się właśnie na taki dynamiczny rozwój tej mutacji brytyjskiej. Jest to absolutnie nieprawda, ponieważ po pierwsze, decyzje które podejmowaliśmy zgodnie z zaleceniami WHO, które pojawiły się, o ile się nie mylę, 20 grudnia, już 22 grudnia już przez rząd został wprowadzony zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i wszyscy, którzy przyjeżdżali, mieli możliwość zgłoszenia się do sanepidu i wykonania takiego badania. Wydałem takie polecenie GIS i oczywiście ta dyspozycja była realizowana – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: Mutacja brytyjska tej chwili dominuje i w gruncie rzeczy należy go uznać za główną przyczyną dynamicznego rozwoju pandemii w ciągu ostatniego miesiąca

Od stycznia tego roku należymy do tej grupy państwa, która zaczyna samodzielnie, w dużej skali sekwencjonowanie, czyli badanie tego, z jakim typem czy mutacją wirusa mamy do czynienia. My stopniowo od początku stycznia prowadzimy te badania. Przypomnę że po raz pierwszy stwierdziliśmy obecność brytyjskiej mutacji koronawirusa pod koniec stycznia i potem widzieliśmy, jak systematycznie te udziały rosną od 5% czy poniżej, które było odnotowywane w pierwszych badaniach, do sytuacji z którą mamy do czynienia w tej chwili, czyli to jest ta granica około 80%, bo ta mutacja, ten wirus w tej chwili dominuje i w gruncie rzeczy należy go uznać za główną przyczyną dynamicznego rozwoju pandemii w ciągu ostatniego miesiąca – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Niedzielski: Jesteśmy w tej chwili w stanie wykonywać nawet powyżej 160 tysięcy testów na dobę

W tej chwili nasza infrastruktura, która pozwala na testowanie pacjentów w kierunku COVID-u, została rozbudowana tak naprawdę w ciągu przede wszystkim ostatniego pół roku. Z takiej pozycji, że jesteśmy w tej chwili w stanie wykonywać nawet powyżej 160 tysięcy testów na dobę. Przez ostatnie 3 dni mieliśmy wynik, gdzie ta liczba wykonanych faktycznie testów wynosiła ponad 100 tysięcy, co jakby potwierdza że ten potencjał nie jest potencjałem fikcyjnym – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Szefernaker: We wszystkich województwach rozpoczęły się konferencje prasowe wojewodów dot. sytuacji epidemicznej w regionach

Niedzielski: W tej chwili w województwie śląskim sytuacja jest najtrudniejsza. Przygotowaliśmy ewentualny plan realokacji pacjentów ze Śląska

W tej chwili [w województwie śląskim] sytuacja jest najtrudniejsza. Ta liczba zachorowań liczona jako średnia z ostatnich 7 dni przekracza 80, a biorąc pod uwagę ostatnie dzienne zachorowania, przekracza nawet 100, oczywiście w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. I tam mamy najtrudniejszą sytuację, jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, dostępność łóżek – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Dlatego razem z MSWiA, MON przygotowaliśmy taki ewentualny plan realokacji pacjentów ze Śląska, który przy wykorzystaniu śmigłowców, samolotów będzie ewentualnie przewidywał transport pacjentów do innych regionów – mówił dalej.