Live

PAD: Rozmawiałem już z sekretarz generalną OBWE. Będę się zwracał do prezydent Estonii, by również w RB ONZ podjęła interwencję i podniosła sprawę Polaków mieszkających na Białorusi i bezprawnych aresztowań

Dzisiaj rozmawiałem już z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid. Będę jeszcze dzisiaj rozmawiał z prezydent Kersti Kaljulaid, prezydent Estonii, która zasiada w tej chwili w RB ONZ. Zwracałem się do pani sekretarz generalnej o to, aby sprawa została postawiona na forum OBWE, aby tam zostały podjęte odpowiednie uchwały w tej sprawie. Będę się zwracał także do prezydent Kersti Kaljulaid o to, by również w RB ONZ podjęła interwencję w tej sprawie i podniosła sprawę Polaków mieszkających na Białorusi, tych aresztowań, które są całkowicie bezprawnie i absolutnie pod fałszywymi zarzutami przeprowadzane, ale także i w ogóle sprawę białoruską, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że te wybory prezydenckie, które tam są odbywały kilka miesięcy temu, zostały sfałszowane, że pacyfikowano tam protesty obywatelskie, społeczne. Społeczeństwa, które domagało się uczciwych, demokratycznych zasad, które chce samostanowić o sobie, a dzisiaj jest przymuszane do określonego zachowania w tyrański sposób. Na to absolutnie nie można się godzić, a przede wszystkim my jako Polska, sąsiad białoruski, ale także, chcę podkreślić, jako przyjaciel narodu białoruskiego i mieszkających wśród tego narodu Polaków stoimy twardo po stronie wolności, suwerenności Białorusi i demokracji na Białorusi, której domaga się białoruskie społeczeństwo i także mieszkający w tym społeczeństwie Polacy – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym.

Wróblewski: Są przepisy konwencji stambulskiej, które mi się nie podobają. Warstwa ideologiczna, zwracanie uwagi, że to np. religia jest źródłem przemocy domowej, jest nieprawdziwe

Uważam, że dobrze się stało, że zwiększamy ochronę prawną kobiet przed przemocą domową. Natomiast są przepisy konwencji [stambulskiej], które mi się nie podobają, co do których mam wątpliwości. Uważam, że ta warstwa ideologiczna w konwencji, np. zwracanie uwagi, że to np. religia jest źródłem przemocy domowej, jest nieprawdziwe. A brakuje np. w konwencji zapisów, które mówią, że nałogi, nadużywanie narkotyków, alkoholu prowadzi do przemocy domowej – mówił Bartłomiej Wróblewski w TVN24. 

Wróblewski: Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Irena Lipowicz byli posłami, później zostali RPO. Nie można powiedzieć, że byli złymi rzecznikami

Profesor Tadeusz Zieliński, profesor Adam Zieliński, profesor Irena Lipowicz byli posłami, później zostali Rzecznikami Praw Obywatelskich. Nie można powiedzieć, że byli złymi rzecznikami, tylko dlatego że wcześniej należeli do jakiejś partii politycznej, byli w parlamencie – mówił Bartłomiej Wróblewski w TVN24.

Wróblewski o protestach po orzeczeniu TK ws. aborcji: Także w przypadku osób lewicowych, jeśli ich wolność w zakresie prawa do protestowania będzie ograniczana, oczywiście, że będę starał się pomóc

Jeśli zostało naruszone ich prawo do protestowania, do manifestowania to tak [będzie bronił kobiet protestujących po orzeczeniu TK], ponieważ konstytucja chroni prawo do gromadzenia się, istnieje wolność zgromadzeń i każdy ma prawo do tego, aby manifestować, wyrażać swoje poglądy, od osób o poglądach lewicowych, do prawicowych. Także w przypadku osób lewicowych, jeśli ich wolność w tym zakresie będzie ograniczana, oczywiście, że będę starał się pomóc – mówił Bartłomiej Wróblewski w TVN24.

Wróblewski o ew. zakazie aborcji w przypadku gwałtu: Wielokrotnie mówiłem, że nie zamierzam podejmować żadnych działań jako RPO w tej sprawie

Wielokrotnie mówiłem, że nie zamierzam podejmować żadnych działań jako Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sprawie. Sam wniosek [do TK] dotyczył tylko spraw eugenicznych, czyli sytuacji, kiedy dziecko jest chore bądź niepełnosprawne. Nie zamierzam podejmować działań w tej sprawie – mówił Bartłomiej Wróblewski w TVN24.

Wróblewski o kompromisie aborcyjnym: Akurat w tej sprawie miałem inne zdanie niż Lech Kaczyński

Akurat w tej sprawie miałem inne zdanie niż prezydent Lech Kaczyński, w którego zresztą kancelarii pracowałem, którego szanowałem. W wielu rzeczach się zgadzałem, wielu rzeczy się od niego nauczyłem – mówił Bartłomiej Wróblewski w rozmowie z Moniką Olejnik w „Kropce nad i” TVN24.

202 gminy górskie otrzymają 672 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

202 gminy górskie otrzymają 672 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wszystkie gminy, które zwrócą się o te środki, otrzymały wsparcie w pełnej wysokości kwoty, o którą wnioskowały. To kolejna forma pomocy, którą przygotowaliśmy, by przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii – poinformowała rzecznik PiS Anita Czerwińska.

PAD: Wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami

Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie. Będziemy interweniowali w ich sprawie wszelkimi legalnymi metodami, dlatego że wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym.

PAD: Jest rzeczą bezprecedensową że władze Białorusi, które nie mają do końca legitymacji społecznej, bo wiemy jak wyglądały ostatnie wybory, postępują w taki sposób, że aresztują przedstawicieli polskiej mniejszości, legalnie działających polskich organizacji

W BBN zakończyło się w tej chwili moje spotkanie z polskim ambasadorem na Białorusi, który jak wiemy, kilka miesięcy temu nie został na Białoruś wpuszczony, a także z przedstawicielami naszych służb wywiadowczych na temat sytuacji na Białorusi, przede wszystkim Polaków tam mieszkających, obywateli Białorusi polskiego pochodzenia, zwłaszcza sytuacji Andżeliki Borys, pana Poczobuta, którzy zostali dosłownie przed kilkunastoma godzinami aresztowani. Po przeszukaniach, które zostały przeprowadzone, w miejscach działania polskich organizacji, związków Polaków na Białorusi chcę powiedzieć jedno. Społeczeństwo białoruskie to społeczeństwo naszych przyjaciół. Naród białoruski, mieszkający wśród Białorusinów Polacy, którzy mieszkają na tej ziemi z dziada pradziada są naszymi przyjaciółmi. Wszyscy razem chcemy dla Białorusi jak najlepiej, dla narodu białoruskiego. Jest rzeczą bezprecedensową że obecne władze Białorusi, które nie mają do końca legitymacji społecznej, bo wiemy jak wyglądały ostatnie wybory prezydenckie, postępują w taki sposób, że aresztują przedstawicieli polskiej mniejszości, przedstawicieli legalnie działających polskich organizacji. Jest to sytuacja bezprecedensowa. Będziemy dalej sprawę monitorowali – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym.

Spychalski: Dzisiaj na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlimy specjalną iluminację wspierającą Polaków mieszkających na Białorusi

Dzisiaj na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlimy specjalną iluminację wspierającą Polaków mieszkających na Białorusi. Prezydent zaprosił także do Pałacu Prezydenckiego, do takiego spotkania w najbliższych kilku dniach dojdzie, także szefów Związku Białorusinów w Polsce, żeby pokazać to, jak te rozmowy i te relacje mogą być na dobrych fundamentach zbudowane – stwierdził Błażej Spychalski na briefingu prasowym.

Spychalski: Prezydent spotka się z szefami służb specjalnych

O 16:00 prezydent w BBN spotka się z szefami służb specjalnych. Będzie ta sprawa także jeszcze wnikliwie omówiona i przedstawiona przez szefów służb – stwierdził Błażej Spychalski na briefingu prasowym.

Spychalski: PAD poprosił sekretarz generalną OBWE o wniesienie na agendę sprawy Polaków zatrzymywanych na Białorusi

Prezydent dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami rozmawiał z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid i poprosił ją o to, żeby ta sprawa została jak najszybciej wniesiona na agendę OBWE. Oczywiście prezydent przedstawił nasze stanowisko, sytuację mniejszości polskiej na Białorusi. Prezydent precyzyjnie poinformował także jaka jest sytuacja mniejszości białoruskich w Polsce, która jest oczywiście bardzo dobra. Poprosił także o to, żeby ta sprawa została szybko wniesiona na agendę OBWE i tutaj apel do prezydencki szwedzkiej, aby ten temat został bardzo szybko przez prezydencję szwedzką wsparty i także omówiony – stwierdził Błażej Spychalski na briefingu prasowym.

Jeszcze dzisiaj prezydent będzie rozmawiał z komisarzem ds. mniejszości OBWE także o tej sprawie, ale prezydent będzie także rozmawiał z prezydent Estonii. Estonia w tej chwili jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, stąd ta rozmowa z prezydent, stąd będzie prośba do pani prezydent, żeby za pośrednictwem Estonii ta sprawa została także wniesiona na posiedzenie RB ONZ – mówił dalej.