W tym tygodniu powinniśmy odnotować średni dzienny wynik w granicach 15-15,5 tysiąca, ale podkreślam, to jest średni dzienny wynik z całego tygodnia. Mogą dojść [jednostkowe wyniki] do 18-20 tysięcy – mówił Wojciech Andrusiewicz w Radiu Plus.