Rolą pana prezydenta było to, żeby podczas tej rozmowy na najwyższym szczeblu pomiędzy przewodniczącym Xi Jinpingiem, a Prezydentem RP, ten temat znalazł się na agendzie. Pan przewodniczący Xi Jinping odniósł się do tej sprawy pozytywnie mówiąc, że jeżeli rząd będzie zainteresowany, to rozmowy będą dalej toczone i że Chiny są gotowe udostępnić, sprzedać Polsce szczepionki – mówił Błażej Spychalski w Radiu Plus.