Zmniejszenie liczby wypadków, ofiar wypadków, tragicznych ofiar wypadków to jest jeden z najważniejszych priorytetów rządu. Chcemy żeby polskie drogi były coraz bardziej komfortowe, ale też przede wszystkim coraz bardziej bezpieczne. Temu podporządkowany jest nasz program bezpiecznych dróg, program który odnosi się do przebudowy skrzyżowań, dróg krajowych, do budowy oświetleń, doświetleń, skonstruowany w taki sposób, według najlepszych zbadanych kryteriów, które mają służyć po prostu ochronie życia, zdrowia uczestników ruchu drogowego bądź osób, które w sposób są niechroniony i w sposób tragiczny zostają uczestnikami jakiegoś wypadku. Prawie 50% wypadków tragicznych to wypadki z osobami z udziałem osób niechronionych. Pieszych, rowerzystów, osób poruszających się na hulajnodze, na rolkach. I tutaj w szczególny sposób doświetlenie skrzyżowań, przebudowa niektórych skrzyżowań jest właśnie tak ważna, aby zmniejszyć ryzyka związane z tragicznymi wypadkami. Budujemy obwodnice, autostrady, drogi szybkiego ruchu, ale też przebudowa w wielu miejscach naszej ojczyzny, dróg krajowych i nie tylko objęta będzie szczególnym priorytetem rządu w najbliższych dwóch-trzech latach. Dziś Rada Ministrów dyskutowała ten program, przedstawiany przez ministra Adamczyka i Webera i w sposób bardzo kompleksowy i jetem przekonany, że ta propozycja doprowadzi do zmniejszenia ofiar wypadków – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

Ten priorytet, o którym mówiłem wcześniej, będzie z jednej strony obudowany odpowiednimi regulacjami i ustawami, które wchodzą w życie już w najbliższych paru miesiącach, ale również będzie właśnie obudowany inwestycjami. Takimi inwestycjami jak te, o których dzisiaj mówimy, bezpieczna infrastruktura drogowa i inwestycje tworzone w latach 2021-2024 – mówił dalej szef polskiego rządu.