Trybunał Konstytucyjny podjął swoje orzeczenie, wyrok, w oparciu o konstytucję. Tutaj wielkiego pola manewru nie ma.  Tzn. musimy pamiętać, że istnieją przesłanki umożliwiające przerwanie ciąży, tylko takie, kiedy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub kiedy jest efektem przestępstwa. Tutaj konstytucja nie daje żadnej przestrzeni do innych możliwości – mówiła Joanna Lichocka w rozmowie z Dorotą Kanią w Polskim Radiu 24.