Wieczorem rząd opublikował wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE, ujawnione dziś uzasadnienie podtrzymuje tezy zawarte w wyroku, ale daje interpretacyjną furtkę do tego, co nazywa się „zagrożeniem życia i zdrowia matki” w przypadku ciąży zagrożonej wadą letalną.

„Trybunał Konstytucyjny ponownie stwierdził, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość; nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich, każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia” – brzmi fragment uzasadnienia.