Relacje między państwami nie mogą opierać się tylko na kalkulacjach i wyłącznie na kalkulacjach. Relacje między państwami to także wzajemna pomoc, pomoc udzielana w czasie, w którym najbardziej tego inni potrzebują. Dzisiaj polscy medycy ruszają na Słowację. Chcemy pomóc w testowaniu Słowaków zgodnie z ich programem, zwłaszcza w terenach przygranicznych. Chcemy na terenach przygranicznych pomóc po to, żeby m.in. również i od tej strony mieć lepsze zabezpieczenie w związku z pandemią. Ale solidarność to także marka eksportowa Polski. Mamy w pamięci niedawną akcję w tzw. kryzysie transportowym, kiedy Polacy pojechali do Dover. W ciągu niespełna paru godzin potrafiliśmy zebrać kilkudziesięciu medyków. Mamy w pamięci akcję, kiedy polscy strażacy w Szwecji pomagali gasić pożary. Kiedy polscy medycy pomagali w Słowenii, w Kirgistanie, kiedy wysłaliśmy do Grecji czy do Libanu polskie domy kontenerowe, ponieważ wiemy doskonale, że kalkulacje to jedno, ale wartości i solidarność to niezbywalna wartość, dzięki której polska marka umacnia się na całym świecie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na lotnisku w Warszawie.