Nikt nie jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci, przecież psychiatria dla dzieci jest finansowana. Sądzę, że to pytanie zadane dosłownie w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, dotyczy sprawy głosowania nad poprawkami budżetowymi w Senacie, które się odbyło ostatnio, gdzie rzeczywiście była zgłoszona poprawka, aby finansowanie psychiatrii dla dzieci zwiększyć o 80 milionów złotych, gdzie był spór pomiędzy senatorami i rzeczywiście część senatorów zagłosowała przeciwko tej poprawce, ale co chcę powiedzieć. Wczoraj po południu przyszedł do mnie obecny tutaj mój doradca Łukasz Rzepecki. W tej kwestii ze mną rozmawiał, zwracając mi uwagę, że jest po rozmowach z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, gdzie ta sprawa została przez młodzież bardzo mocno postawiona, że rzeczywiście jest to w tej chwili problem sytuacji pandemicznej, bardzo wielu uczniów jest w trudnej sytuacji psychologicznej. Bardzo wielu uczniów potrzebuje dodatkowej pomocy i że ta liczba z całą pewnością jest zwiększona w stosunku do tego, co było wcześniej i jest to niewątpliwym skutkiem pandemii – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie Q&A.

I wykonałem od razu telefon do premiera, rozmawiałem z premierem, pytałem go o tę kwestię i powiedziałem premierowi, poprosiłem o to, żeby rozważyli jednak co w tej sytuacji zrobić i czy nie powinno zostać podjęte jakieś działanie, które faktycznie prowadziłoby do intensyfikacji tej pomocy psychologicznej i premier mi powiedział, że oczywiście są w tej chwili na etapie rozważania i nie mam żadnych wątpliwości, że premier, pewnie wspólnie z ministrem zdrowia, gdzieś w najbliższym czasie jakieś informacje w tej kwestii dodatkowe, jeżeli chodzi o wsparcie pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci pewnie jakieś informacje będzie w najbliższym czasie przedstawiał. Więc tutaj chcę uspokoić wszystkich, że absolutnie nie jest tak, że dzisiaj rząd czy większość parlamentarna jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci – mówił dalej PAD.

Debata na ten temat trwa i mam nadzieję, że dodatkowe środki na ten cel zostaną przeznaczone – zaznaczył.