Jest ten projekt [dot. mandatów] konsultowany w ramach Zjednoczonej Prawicy. Sądzę, że przyszły tydzień będzie już decyzja ostateczna, natomiast nie przypuszczam, aby ten projekt nie był dalej procedowany w Sejmie – stwierdził Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Ustalamy z Porozumieniem ich ewentualne uwagi co do tego projektu i oczywiście chcielibyśmy, aby to było kompromisowe rozwiązanie, które można byłoby przeprowadzić w procedurze legislacyjnej w Sejmie, później w Senacie i u prezydenta – mówił dalej przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.

Nie wykluczam różnych zmian. O tej konkretnej nie chcę powiedzieć na 100%, natomiast jak mówię, jesteśmy w trakcie rozmów i mam nadzieję, że dojdziemy do kompromisu, jak do tej pory bywało – stwierdził.