Za nami decyzja, teraz ich wykonanie. Wracamy do szkół, wracają dzieci z klas 1-3, dzieci w najmłodszych rocznikach szkół podstawowych. W tej sprawie podpisałem rozporządzenie w dniu wczorajszym, na podstawie którego to, co zapowiedzieliśmy z ministrem Niedzielskim w poniedziałek, już jest dzisiaj ubrane w formę prawną. Zgodnie z tym rozporządzeniem, oprócz samego faktu, że wracają do szkół 18 stycznia dzieci z klas 1-3, to dodatkowe, szczegółowe informacje są następujące – stwierdził Przemysław Czarnek na briefingu prasowym.

  • Wracają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym
  • Wraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
  • Szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów
  • Dyrektorzy szkól nadal mają organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje w szkołach
  • Możliwa będzie organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub w placówce
  • Możliwość realizacji szkolenia sportowego w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego