Za uchwałą Senatu głosowało 77 senatorów, ale 8 senatorów senackiej większości głosowało przeciw a 10 się wstrzymało. Wśród głosujących przeciw uchwale znaleźli się: wicemarszałkowie: Morawska-Stanecka z lewicy i Borusewicz z PO oraz senatorowie: Borowski, Dunin, Zdrojewska, Małecka-Libera. Wstrzymali się senatorowie: Zdrojewski, Bosacki (szef senackiego klubu KO), Plura i Rotnicka. Pięciu senatorów – w tym wicemarszalek Michał Kamiński, nie wzięło udziału w głosowaniu.

Uchwałę Senat przyjął na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 

Senat pisze w niej, że papież Jan Paweł II “był niekwestionowanym autorytetem i duchowym przywódcą milionów katolików na całym świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpracy między narodami był ceniony wśród wyznawców innych religii i osób niewierzących. Był też wytrwałym propagatorem godności i wolności jednostki oraz praw narodów do samostanowienia” – czytamy w uchwale.

Senat przypomina, że pamiętne słowa papieża, wypowiedziane w Warszawie w czerwcu 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” były swoistą zapowiedzią przemian demokratycznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Senatorowie zwracają także uwagę, że nie wolno też zapomnieć o poparciu papieża dla wejścia Polski do struktur zjednoczonej Europy, wyrażonym w haśle «Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej». „Dla katolików stanowił przykład świętości życia, a dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia. Był zawsze wrażliwy na ludzkie potrzeby i słabości” – czytamy.