Live

Prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę

W wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku – poinformował UOKiK w komunikacie.

– Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Szczerski: To nieprawda, co próbują suflować politycy czy dziennikarze z polskiej opozycji mówiąc o tym, że cała polska polityka była zawieszona tylko na jednej stronie amerykańskiej sceny politycznej

To jest nieprawdą, co próbują suflować politycy czy dziennikarze z polskiej opozycji mówiąc o tym, że cała polska polityka była zawieszona tylko na jednej stronie amerykańskiej sceny politycznej. Nie, myśmy zbudowali poparcie dla tych fundamentów polskich relacji z USA w poparciu obu partiach politycznych amerykańskich. Te najważniejsze decyzje przechodzą w stosunki dla Polski, te dobre dla nas, przechodzą zdecydowaną wiekszością, nie są krytykowane przez żadną ze stron sceny politycznej, łącznie ze zniesieniem wiz – stwierdził Krzysztof Szczerski w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

Szczerski: Nie jesteśmy jako Polska, zwłaszcza jako polskie władze w pozycji takiej, żeby pouczać i włączać się w wewnętrzną debatę polityczną w Stanach Zjednoczonych

Nie jesteśmy jako Polska, zwłaszcza jako polskie władze w pozycji takiej, żeby pouczać i włączać się w wewnętrzną debatę polityczną w Stanach Zjednoczonych. To byłoby niewłaściwe. Wzajemne pouczanie się, które weszło w krew niektórym politykom, jest niedobrym zwyczajem. NIe pouczajmy się nawzajem” – mówił w TVP Info prezydencki minister Krzysztof Szczerski. 

Szczerski o sytuacji w Stanach Zjednoczonych: Doszło do bardzo poważnego kryzysu, ale instytucje amerykańskie z niego wybrnęły w sposób pozytywny

Doszło do bardzo poważnego kryzysu, ale instytucje amerykańskie z niego wybrnęły w sposób pozytywny. Tak jak w Polsce próbowano wielokrotnie taki kryzys wywołać. Także polskie instytucje demokratyczne za każdym razem z tego kryzysu wychodziły mocne, więc była to poważna próba, którą Ameryka wygrała zwycięsko. To jest dobry sygnał, bo nam zależy na stabilność demokracji” – mówił w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” w TVP Info prezydencki minister Krzysztof Szczerski. 

Piontkowski o testowaniu nauczycieli: Mam prawo do tego, aby mieć odmienny pogląd w tej sprawie. Taka decyzja zapadła i ja się jej podporządkowuje

Nadal uważam, że… Nie wiem czy do końca jest potrzebna tego typu operacja [badania nauczycieli na COVID-19], ale taka decyzja zapadła. Ta decyzja już zapadła, więc trudno dyskutować – stwierdził Dariusz Piontkowski w rozmowie z Marcinem Zaborskim w RMF FM. – Z tego co pamiętam, sposród nauczycieli klas 1-3 nieco ponad 50% wyraziło chęć przejścia przez takie testy – mówił dalej.

Może jest to zwiększone poczucie bezpieczeństwa nauczycieli. Nowe kierownictwo ministerstwa, premier zaakceptowali taki pomysł i będzie on realizowany. Decyzje podejmuje pan minister, pan premier, minister zdrowia. Czasami mamy nieco inne zdania, dyskutujemy na te tematy i przeważyło zdanie, że warto te testy zrobić. Ale mam prawo do tego, aby mieć odmienny pogląd w tej sprawie – zaznaczył wiceszef MEN.

Może to powodować wielokrotne powtarzanie tych testów. Jeżeli miałyby one być skuteczne, to trzeba by je co jakiś czas powtarzać. Ale są także racje mówiące o tym, że być może warto to zrobić. Taka decyzja zapadła i ja się jej podporządkowuje. Oczywiście współpracuję przy tym, aby te testy były, objęły jak największą grupę ludzi i być może pozwolą też poczuć się bezpiecznie nauczycielom – dodał.

 

Dworczyk: Analizujemy możliwości pozyskania dodatkowych szczepionek, natomiast na tym etapie można powiedzieć wyłącznie tyle i przypomnieć, że jesteśmy w tym wspólnym, solidarnościowym mechanizmie unijnym

Analizujemy możliwości pozyskania dodatkowych szczepionek, natomiast na tym etapie można powiedzieć wyłącznie tyle i przypomnieć, że jesteśmy w tym wspólnym, solidarnościowym mechanizmie unijnym, który gwarantuje równy dostęp do szczepionki wszystkim krajom – stwierdził Michał Dworczyk na konferencji prasowej w KPRM.

Dworczyk: W sposób wyraźny proces szczepień przyspieszy w drugim kwartale, kiedy zwiększone zostaną dostawy szczepionki przez producentów

W sposób wyraźny proces szczepień przyspieszy w drugim kwartale, kiedy zwiększone zostaną dostawy szczepionki przez producentów. Pewne przyspieszenie nastąpi jeszcze w styczniu, dlatego że zacznie być dostarczana również szczepionka firmy Moderna. Ponadto być może nieco zmniejszymy bufor, który w tej chwili wynosi dokładnie 50% szczepionek – stwierdził Michał Dworczyk na konferencji prasowej w KPRM.

Dworczyk: Akcja informacyjna się rozwija. Każdego tygodnia mamy nowe spoty, które pojawiają się w poszczególnych stacjach

Jeśli chodzi o akcję informacyjną, to ona się rozwija. To znaczy mamy każdego tygodnia nowe spoty, które pojawiają się w poszczególnych stacjach radiowych, telewizyjnych. Kolejne elementy i odsłony kampanii będziecie mogli państwo oglądać w internecie i jeszcze w styczniu zobaczycie państwo również mniejsze reklamy związane z taką akcją informacyjną zewnętrzną, to znaczy za pośrednictwem samorządów trafią ulotki, plakaty, inne materiały informacyjne do całej Polski. Od kilkunastu dni trwa akcja wyklejania billboardów, więc ta akcja informacyjno-profrekwencyjna będzie narastać – stwierdził Michał Dworczyk na konferencji prasowej w KPRM.

Musimy mieć świadomość, trzeba powiedzieć to wprost, tego wyzwania jakim jest na całym świecie de facto dzisiaj, a na pewno w całej Europie niedobór szczepionek. Mamy szczepionki zamówione, ale ze względów na uwarunkowania po stronie producentów te dostawy są mniejsze niż byśmy sobie tego życzyli niż moglibyśmy je wykorzystać i o tym również trzeba pamiętać, prowadząc kampanie profrekwencyjne – mówił dalej.

Szefernaker: Ustaliliśmy, że samorządy włączą się aktywnie w akcję informacyjną

Ustaliliśmy [podczas spotkania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego] również, że samorządy włączą się aktywnie w akcję informacyjną. Tu nie było zdań odrębnych. Jestem przekonany, że wiele samorządów poprzez indywidualne listy do seniorów, lokalne akcje informacyjne oraz ogłoszenia w lokalnych biuletynach, lokalnej prasie, będzie docierała do tej grupy, która powinna być w tej pierwszej fazie szczepień zaszczepiona – stwierdził Paweł Szefernaker na konferencji prasowej w KPRM.

Szefernaker o szczepieniach: Rząd będzie finansował dowóz osób z niepełnosprawnościami i mających problem z dojazdem do punktów szczepień w wysokości 80% średnich kosztów dowozu

Ustalono [podczas spotkania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego] że rząd będzie finansował dowóz tych osób [z niepełnosprawnościami oraz osób mających problemy z dostępem do punktów szczepień] w wysokości 80% średnich kosztów dowozu. Zostały one wyliczone według przedstawionej stronie samorządowej metodologii. To stawka za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 75 zł. Jeżeli chodzi o stawkę za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w gminie poniżej 100 tysięcy mieszkańców w gminie miejskiej, miejsko-wiejskiej i wiejskiej to 65 zł. Na reszcie terenów stawka za przewóz jednej osoby sprawnej ruchowo, która ma problem z dojazdem, to jest 30 zł – stwierdził Paweł Szefernaker na konferencji prasowej w KPRM.

Dworczyk: W każdym urzędzie wojewódzkim powołani zostali pełnomocnicy ds. realizacji NPS

Chciałem podziękować ministerstwu spraw wewnętrznych, ponieważ zostali powołani w każdym urzędzie wojewódzkim pełnomocnicy ds. realizacji NPS. Dzisiaj lista tych pełnomocników wraz z telefonami do nich zostanie opublikowana na stronie szczepimysie.gov.pl” – mówił na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk.

Dworczyk: Samorządy są i będą ważnym partnerem NPS w zakresie kampanii informacyjnej i profrekwencyjnej oraz w obszarze organizacji transport dla osób z ograniczona mobilnością

Skończyliśmy konsultacje, wielokrotnie spotykaliśmy się z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego. W końcu wypracowaliśmy porozumienie w dwóch obszarach. Samorządy są już i będą bardzo ważnym partnerem jeśli chodzi o NPS w dwóch obszarach. Po pierwsze, wsparcie kampanii informacyjnej i profrekwencyjnej. Do końca stycznia do samorządów trafią pakiety informacyjne, w których znajdą się plakaty, ulotki, materiały informacyjne, aby informacja dotarła do każdego obywatela, mieszkańca poszczególnej gminy – mówił na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk.

Drugi obszar to organizacja transportu dla osób, które mają ograniczoną mobilność. Wypracowaliśmy pewien model, dzięki któremu będziemy mogli płacić samorządom za zorganizowanie dowozu do punktów szczepień osób, które mają ograniczone możliwości samodzielnego dotarcia do takiego punktu. Szczególnie ten problem występuje w gminach wiejskich czy wiejsko-miejskich, gdzie po prostu nie ma komunikacji” – dodawał.