Live

Fogiel: Weto jest rozwiązaniem, które jest możliwe, ale wszyscy chcielibyśmy, żeby po prostu zrezygnowano z tego niezgodnego z traktatami mechanizmu, żebyśmy mogli jak najszybciej podpisać porozumienie

Weto jest rozwiązaniem, które jest możliwe, jest brane pod uwagę, ale oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby po prostu zrezygnowano z tego niezgodnego z traktatami mechanizmu i żebyśmy mogli jak najszybciej podpisać porozumienie i ten budżet wraz z instrumentem odbudowy uruchomić – mówił Radosław Fogiel w Polsat News.

Jaśkowiak o dostępności aborcji: Dzisiaj konieczne jest referendum i skorzystanie z tego nadzwyczajnego środka, przy tych emocjach, które zostały wywołane właśnie przez Przyłębską i Kaczyńskiego

Jestem przede wszystkim za wolnością, którą pozostawiamy kobietom w zakresie tych dramatycznych wyborów, natomiast obecnie, w tej sytuacji, która jest, moim zdaniem powinnismy sięgnąć po referendum. Te emocje są tak duże. Jeżeli rządzący dalej będą w takim kierunku radykalizować pewne działania, to efektem będzie to, że następny rząd, który powstanie w Polsce, po tym gdy prawica straci już większość w parlamencie, moim zdaniem to będzie takie wahnięcie w drugą stronę, co też nie uważam, żeby było dobre. Dzisiaj konieczne, moim zdaniem, jest referendum i skorzystanie z tego nadzwyczajnego środka, przy tych emocjach, które zostały wywołane właśnie przez panią magister Przyłębską i pana, wtedy jeszcze posła, Kaczyńskiego – mówił Jacek Jaśkowiak w Polsat News. 

Jaśkowiak: To jest protest nie tylko samorządów kierowanych przez PO, tylko wielu niezależnych samorządowców. Symboliczne zgaszenie światła, by pokazać do czego prowadzi polityka ZP

To jest protest nie tylko samorządów, które są kierowane przez Platformę, tylko wielu niezależnych samorządowców. To jest tak naprawdę symboliczne zgaszenie światła, by pokazać do czego prowadzi polityka Zjednoczonej Prawicy, pozbawiająca od lat samorządy środków, a jednocześnie zwiększająca zadania – mówił Jacek Jaśkowiak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Grodzki: Dla lepszej koordynacji będzie powołana rada koalicyjna złożona z przedstawicieli wszystkich członów demokratycznej większości w Senacie

Dla lepszej koordynacji będzie powołana rada koalicyjna złożona z przedstawicieli wszystkich członów demokratycznej większości [w Senacie], czyli senatorów niezależnych, PSL-u, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Takie koordynację się odbywały, ale ostatnio z powodu Covidu, pewnego natłoku ustaw i tempa pracy pojawiły się pewne nieporozumienia, które zostały dzisiaj wyjaśnione” – mówił w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki: Jestem pełen uznania dla pracy senatorów PSL i to jest naturalne, że nie we wszystkich rzeczach się zgadzamy, natomiast w sprawach fundamentalnych demokratyczna większość nie zawiodła

Jestem pełen uznania dla pracy senatorów PSL i to jest naturalne, że nie we wszystkich rzeczach z senatorami PSL-u, Lewicy czy niezależnymi się zgadzamy, natomiast w sprawach fundamentalnych, dotyczących nas wszystkich przez ponad rok ani razu demokratyczna większość sprawująca władzę w Senacie nie zawiodła” – mówił w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki: Nie mam wątpliwości, że demokratyczna większość ma zachowaną większość w Senacie. Nigdy takiej wątpliwości nie miałem

Nie mam wątpliwości, że demokratyczna większość ma zachowaną większość w Senacie. Nigdy takiej wątpliwości nie miałem. Doraźne spory, które czasami się pojawiają, to naturalna rzecz w demokratycznych formacjach. Jestem spokojny” – mówił w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem w „Faktach po Faktach” w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Kamiński: To dobrze, że jest coś w życiu publicznym, co naprawdę kręci prezydenta. Szkoda, że nie jest to konstytucja lub nasze miejsce w Europie. Prezydent udowodnił całą swoją pierwsza kadencją i zamierza drugą, że uwielbia jeździć na nartach

To dobrze, że jest coś w życiu publicznym, co naprawdę kręci pana prezydenta. Szkoda, że nie jest to konstytucja. Szkoda, że nie kręci pana prezydenta nasze miejsce w Europie. Szkoda, że nie kręci pana prezydenta przyszłość budżetu Unii Europejskiej. Dobrze, że coś go kręci. To są stoki narciarskie. Udowodnił całą swoją pierwszą kadencją i zamierza udowodnić drugą, że uwielbia jeździć na nartach” – mówił w rozmowie z Karoliną Lewicką w „Wywiadzie politycznym” w TOK FM wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL-UED. 

Kamiński: Powiedziałem publicznie, że jeżeli ktokolwiek chciałby rozmontowywać większość senacką, to by to czynił beze mnie, ale takiej groźby nie ma

Uczyniłem wszystko, by koalicja do Senatu powstała. Zdobyłem dla tej koalicji mandat, który był poprzednio w rękach PiS i powiedziałem publicznie, że jeżeli ktokolwiek chciałby rozmontowywać większość senacką, to by to czynił beze mnie, ale takiej groźby nie ma” – mówił w TOK FM wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL-UED. 

Mogę z dumą i radością poinformować, że dosłownie przed chwilą zakończyło się długie spotkanie członków Prezydium Senatu wywodzących się z opozycyjnej większości o przywódców PSL, pana marszałka Zgorzelskiego i pana prezesa Kosiniaka-Kamysza. Mogę powiedzieć niedyplomatycznie, że to była bardzo dobra rozmowa, w której 85% poświęcone było naszym wspólnym działaniom dot. ratowania Polski przed skutkami zgubnego weta, które chce premier w Brukseli zafundować” – dodawał. 

Kamiński o prawie aborcyjnym: Nie dajmy sobie wmówić, że jest Kaczyński, który jest zakładnikiem jakichś strasznych radykałów i on, liberał, musi z tymi radykałami się targować

Nie dajmy sobie wmówić, że jest Jarosław Kaczyński, który jest zakładnikiem jakichś strasznych radykałów i on, liberał, musi z tymi radykałami się targować. Jarosław Kaczyński parę lat temu podpisał się pod projektem ustawy i głosował za nim w Sejmie. Na końcu kadencji, która kończyła się w 2015, głosował za bezwzględnym zakazem aborcji w Polsce i podpisał się pod tym zakazem. Nie udawajmy, że tylko połowa PiS ma w tej sprawie takie poglądy, a druga połowa to polityczni liberałowie. No nie” – mówił w rozmowie z Karoliną Lewicką w „Wywiadzie politycznym” w TOK FM wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL-UED. 

Senackie komisje za zniesieniem zakazu handlu w najbliższą niedzielę

Senackie komisje Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w najbliższą niedzielę, 6 grudnia.

Komisje będą rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa będzie rozpatrywana przez Senat jeszcze w trakcie obecnego, 18. posiedzenia – jutro i pojutrze.

„Orzeczenie powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu uzasadnienia”. Rząd zajął stanowisko w sprawie publikacji wyroku TK ws. aborcji

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu zajęła stanowisko w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 – czyli o sprawę zaostrzenia prawa aborcyjnego. Poniżej pełne stanowisko.

„W ostatnich tygodniach skierowano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szereg wniosków oraz pytań od obywateli, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli mediów dotyczących publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 zapadło w dniu 22 października 2020 r. Stwierdzono w nim niezgodność jednej z przesłanek przerywania ciąży uregulowanych w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78, z późn. zm.) z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po ogłoszeniu orzeczenia doszło do licznych protestów oraz innych form publicznego wyrażania opinii wielu grup obywateli. W stanie epidemii oraz globalnych problemów z masowym rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, na ulicach polskich miast dochodzi do szeregu bezprawnych zgromadzeń publicznych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi.

Zaistniała sytuacja nosi znamiona stanu wyższej konieczności. Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą.

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Rada Ministrów wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia. Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii. Ponadto Trybunał Konstytucyjny już w ustnym uzasadnieniu wyroku zasygnalizował zasadność przeprowadzenia zmian ustawodawczych w związku z podjętym orzeczeniem. Tym bardziej zatem konieczne jest przeanalizowanie zakresu możliwych zmian”

„To ważny dzień w życiu Senatu”. Grodzki ogłosił powołanie Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych

To ważny dzień w życiu Senatu, ponieważ powołaliśmy kolejne ciało, radę doradców gospodarczych, a każdy, kto posiada choćby podstawową wiedzę na temat tego, skąd się bierze dobrobyt państwa, to wie, że on się bierze z pracy ludzkich rąk, z potęgi gospodarczej. Skorzystaliśmy z tego, że dzięki ogromnemu wsparciu i koordynacji prezesa Zbigniewa Jakubasa, udało nam się zaprosić do tej rady ludzi, którzy charakteryzują się trzema faktorami. Są wybitnymi, potężnymi polskimi przedsiębiorcami, którzy płacą podatki w Polsce. Są ludźmi, za którymi idą realne dokonania. To nie są teoretycy, to są ludzie sukcesu. I po trzecie, są polskimi patriotami gospodarczymi, których łączy wraz z nami pragnienie, aby polska gospodarka była dobra, silna, z perspektywami rozwoju, stabilna, aby budowała fundament pod dobrobyt nas wszystkich – stwierdził Tomasz Grodzki na briefingu prasowym w Senacie.

Dziś powołana została Rada Gospodarcza – Zespół Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP.
W skład Rady…

Opublikowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Wtorek, 1 grudnia 2020