231 posłów głosowało za odrzuceniem weta Senatu do tzw. ustawy dotyczącej dodatku dla medyków. Tym samym ustawa trafi teraz do prezydenta, a wspomniane dodatki będą ograniczone do medyków skierowanych do pracy przy COVID-19 przez wojewodę.