– Policja nie działa brutalnie, policja działa stanowczo i zdecydowanie, kiedy mamy do czynienia z agresją albo między ludźmi albo skierowaną przeciw policji. Policja legitymuje popełniających wykroczenia. Kiedy nakładają mandaty za nieprzestrzeganie mandatów, nie ma mowy o jakiejkolwiek brutalności, ale dochodzi do aktów przemocy. Policja musi reagować, czasami musi reagować zdecydowanie. W przypadku organizatorów strajku kobiet, zdarza się, że ktoś nawołuje do uniemożliwienia swobodnego funkcjonowania organów konstytucyjnych takich jak Sejm, do czego dochodziło, prób wkraczania na teren Sejmu i zakłócania obrad. To są rzeczy, które muszą się spotkać ze stanowczymi działaniami policji. Nie możemy dopuścić do blokowania dróg, ludzie wracają do domu, jadą w pilnych sprawach życiowych. To nie może być uciążliwe dla innych. Policja, niezależnie od haseł musi podejmować działania, nawet stanowcze i zdecydowane. To są normalne reguły demokratyczne, tak dzieje się w całej Europie, widzieliśmy zdjęcia z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch. Policja musi stanowczo egzekwować prawo, nie możemy dopuścić do przejawów anarchii – mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński w Gościu Wiadomości.