Polska jest w wyjątkowo korzystnej sytuacji. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli zawetuje tzw. MFF, czyli budżet siedmioletni, to znaczy, że obowiązuje prowizorium poprzednie, a to prowizorium jest dla Polski korzystniejsze. Po drugie jeżeli zawetuje ten tzw. koronafundusz, to również sytuacja Polski na rynkach finansowych dzisiaj jest dużo lepsza, niż wielu państw, za które Polska miałaby żyrować pożyczki i może dobie te pieniądze pożyczyć taniej – mówił Patryk Jaki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.