– Dla mnie pewne nadzieje budzi postawa prezydenta i premiera. No, ja myślę, że oni muszą mieć mniejsze zaangażowanie, mniejsze ambicje i muszę to powiedzieć – szersze spojrzenie niż pan premier Kaczyński – mówił prof. Adam Strzembosz w Kropce nad I.