Faktycznie jest rozważane, aby ten projekt ustawy uporządkować w całości. Tzn., żeby on nie był z jednej strony częściowo w Sejmie przyjęty, później częściowo połatany, a częściowo nie w Senacie, w związku z tym faktycznie rozważana jest sytuacja, w której ten projekt od nowa zostanie złożony, ale z poprawkami, które zostały uwzględnione. Takimi jak np. to, że nie będzie tak, że organizacje pozarządowe samodzielnie, bez zgody właściwych organów wchodzą na teren gospodarstw rolnych, tak jak rozwiązania związane z drobiem itd. – mówił Piotr Müller w TVP1.