Demokracja, która gwarantuje nam wszystkim konstytucyjne prawo do publicznego wyrażania poglądów krytycznych, często bardzo krytycznych wobec wszelkich władz, która upoważnia każdego z nas do wyrażania sprzeciwu wobec rozstrzygnięć sądów czy trybunałów, w tym Trybunału Konstytucyjnego, ma swoje ograniczenia wynikające z szanowania wolności innych, też godności, ochrony ich mienia. Tego wszystkiego, co również ta sama konstytucja, do której państwo się odwołujecie, gwarantuje każdemu obywatelowi. Dzisiaj z wielkim smutkiem obserwuję, że pan Borys Budka i przedstawiciele PO, przedstawiciele opozycji na lewo od PO, niestety angażują się we wsparcie działań, które z porządkiem prawnym i z demokratycznym sprzeciwem często niewiele mają wspólnego – mówił Zbigniew Ziobro podczas debaty ws. wotum nieufności.