To pytanie musi pan kierować do tych osób, które z jednej strony ubolewają nad tym, że zwierzęta nie są chronione, a z drugiej strony, że tak powiem, twierdzą, że możliwość uśmiercenia kogoś z powodu niepełnosprawności jest prawem człowieka, które się temu człowiekowi należy. Myślę, że każdy posługując się rozumem, do tego nie trzeba wiary, widzi tutaj pewną nielogiczność. Ale niech pan nie pyta tych, którzy widzą tę nielogiczność, tylko niech pan pyta tych, którzy jej nie widzą – mówił Jan Filip Libicki w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w Polskim Radiu 24.