Trzeba się temu, jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić. To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, żeby wzięli udział w obronie kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowe – mówi w nagraniu wicepremier Jarosław Kaczyński.