Sejm w bloku głosowań nie wyraził zgody na powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce oznacza to, że procedura zostanie przeprowadzona ponownie – termin na składanie wniosków został wyznaczony do 27 października.