To bardzo ważny dla mnie moment, ale mam nadzieję, że przede wszystkim jest to bardzo ważny moment dla polskich pacjentów, dla rodziców, którzy wychowują i na co dzień martwią się ogromnie o zdrowie swoich dzieci, często dotkniętych chorobami rzadkimi czy chorobami nowotworowymi. Ta ustawa o Funduszu Medycznym była jednym z przedmiotów dyskusji w czasie kampanii wyborczej, tak jak dyskutowaliśmy wtedy o tym, jak pomóc w przypadkach, które do niedawna wydawały się beznadziejne, przede wszystkim ze względu na trudność w pomocy i trudność w uzyskiwaniu środków na terapię, środków na leczenie. Wtedy właśnie pojawiła się ta idea stworzenia specjalnego funduszu, który będzie umożliwiał finansowanie takich jednak mimo wszystko wyjątkowych sytuacji, pomoc w tych przypadkach, w którym rodzice często zrozpaczeni, zapłakani poszukiwali środków finansowych po różnego rodzaju fundacjach, błagali o pomoc. Cały czas zresztą można zobaczyć w wielu miejscach w internecie takie akcje zbierania pieniędzy na różnego rodzaju świadczenia medyczne czy zabiegi operacyjne, realizowane przede wszystkim dla dzieci, także i poza granicami naszego kraju – stwierdził prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim.

To jest ogromna kwota, dużo większa niż pierwotnie planowaliśmy. Pierwotnie planowaliśmy, że to będzie nieco ponad 2 mld. Ostateczna decyzja premiera, za co ogromnie jestem wdzięczny, to 4 mld rocznie, a więc to jest ogromna kwota i właśnie dzięki temu te środki mogły być podzielone na cztery subfundusze i przeznaczane m.in. także w przypadkach, w których konieczne będzie realizowanie różnego rodzaju zakupów infrastrukturalnych, chociażby o charakterze interwencyjnym czy po to, żeby kupić najnowocześniejszy sprzęt czy po to, żeby inwestować w różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania, będzie mógł być także wykorzystywane na te cele oraz codziennego działania zapobiegawczego, profilaktyki przeciwko chorobom, dzięki czemu także i z funduszem będą mogły współpracować gminy – mówił dalej PAD.

Przede wszystkim, chcę jeszcze raz powtórzyć, przede wszystkim celem tego funduszu jest stworzenie możliwości pozyskiwania środków na leczenie chorób rzadkich, trudnych sytuacji związanych z chorobami nowotworowymi, zarówno w kraju, na różnego rodzaju terapie, także lekowe, które bardzo często występujące w niezwykle rzadkich sytuacjach, wręcz jednostkowych wyłącznie, kilka przypadków w skali kraju, nie były finansowane przez NFZ. To właśnie ten Fundusz Medyczny będzie służył tego typu działaniom ratunkowym i na takie sytuacje, bardzo często niezwykle kosztownych terapii, ale ratujących zdrowie, życie, ten fundusz będzie mógł być przeznaczony – zaznaczył.