Epidemia jest taka sama, jak w ostatnich dniach. To znaczy nie ma dużych ognisk, poza województwem wielkopolskim, gdzie niestety mamy przypadek DPS-u, w którym mamy 100 osób zakażonych. To pokłosie niestety pewnej otwartości w swoim czasie DPS-ów – stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na briefingu prasowym.

Poza województwem wielkopolskim ta epidemia nadal w Polsce przebiega tak, jak do początku września. Czyli to są przypadki rozdrobione, drobne ogniska, po kilku osób w ognisku, kilkanaście osób. Nie ma dużych ognisk. Musimy się do tego przyzwyczaić – mówił dalej.