Według mojej wiedzy jest tak, że jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji. Rzeczywiście wydaje się, że porozumienie jest już bardzo bliskie. Co do jego ostatecznej treści, kształtu i formy, decyzje podejmą ścisłe władze polityczne PiS. Według mojej wiedzy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Wtedy szczegóły zostaną zakomunikowane” – mówił w radiowej Jedynce szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.